Números Búlgaro 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero нула -
1 Un един -
2 Dous два -
3 Tres три -
4 Catro четири -
5 Cinco пет -
6 Seis шест -
7 Sete седем -
8 Oito осем -
9 Nove девет -
10 Dez десет -
11 Once единадесет -
12 Doce дванадесет -
13 Trece тринадесет -
14 Catorce четиринадесет -
15 Quince петнадесет -
16 Dezaseis шестнадесет -
17 Dezasete седемнадесет -
18 Dezaoito осемнадесет -
19 Dezanove деветнадесет -
20 Vinte двадесет -
21 Vinte e un Двадесет и един -
22 Vinte e dous Двадесет и две -
23 Vinte e tres Двадесет и три -
24 Vinte e catro Двадесет и четири -
25 Vintecinco Двадесет и пет -
26 Vinte e seis Двадесет и шест -
27 Vintesete Двадесет и седем -
28 Vinteoito Двадесет и осем -
29 Vinte e nove Двадесет и девет -
30 Trinta тридесет -
31 Trinta e un Тридесет и една -
32 Trinta e dous Тридесет и две -
33 Trinta e tres Тридесет и три -
34 Trinta e catro Тридесет и четири -
35 Trinta e cinco Тридесет и пет -
36 Trinta e seis Тридесет и шест -
37 Trinta e sete Тридесет и седем -
38 Trinta e oito Тридесет и осем -
39 Trinta e nove Тридесет и девет -
40 Corenta четиридесет -
41 Corenta e un Forty една -
42 Corenta e dous Forty двама -
43 Corenta e tres Forty три -
44 Corenta e catro Четиридесет и четири -
45 Corenta e cinco четиридесет и пет -
46 Corenta e seis Четиридесет и шест -
47 Corenta e sete четиридесет и седем -
48 Corenta e oito Четиридесет и осем -
49 Corenta e nove четиридесет и девет -
50 Cincuenta петдесет -
51 Cincuenta e un Петдесет една -
52 Cincuenta e dous Петдесет двама -
53 Cincuenta e tres петдесет и три -
54 Cincuenta e catro Петдесет и четири -
55 Cincuenta e cinco Петдесет и пет -
56 Cincuenta e seis Петдесет и шест -
57 Cincuenta e sete Петдесет и седем -
58 Cincuenta e oito Петдесет и осем -
59 Cincuenta e nove Петдесет и девет -
60 Sesenta шейсет -
61 Sesenta e un Шестдесет една -
62 Sesenta e dous Шейсет и две -
63 Sesenta e tres шестдесет и три -
64 Sesenta e catro Шестдесет и четири -
65 Sesenta e cinco Шестдесет и пет -
66 Sesenta e seis шестдесет и шест -
67 Sesenta e sete Шестдесет и седем -
68 Sesenta e oito Шестдесет и осем -
69 Sesenta e nove Шестдесет и девет -
70 Setenta седемдесет -
71 Setenta e un Седемдесет една -
72 Setenta e dous Седемдесет двама -
73 Setenta e tres Седемдесет три -
74 Setenta e catro Седемдесет и четири -
75 Setenta e cinco Седемдесет и пет -
76 Setenta e seis Седемдесет и шест -
77 Setenta e sete Седемдесет и седем -
78 Setenta e oito Седемдесет и осем -
79 Setenta e nove Седемдесет и девет -
80 Oitenta осемдесет -
81 Oitenta e un Осемдесет една -
82 Oitenta e dous Осемдесет двама -
83 Oitenta e tres Осемдесет три -
84 Oitenta e catro Осемдесет и четири -
85 Oitenta e cinco Осемдесет и пет -
86 Oitenta e seis Осемдесет и шест -
87 Oitenta e sete Осемдесет и седем -
88 Oitenta e oito Осемдесет и осем -
89 Oitenta e nove Осемдесет и девет -
90 Noventa деветдесет -
91 Noventa e un Деветдесет една -
92 Noventa e dous Деветдесет двама -
93 Noventa e tres Деветдесет три -
94 Noventa e catro Деветдесет и четири -
95 Noventa e cinco Деветдесет и пет -
96 Noventa e seis Деветдесет и шест -
97 Noventa e sete Деветдесет и седем -
98 Noventa e oito Деветдесет и осем -
99 Noventa e nove Деветдесет и девет -
100 Cen сто -