Números Checo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Nula
1 Un Jeden
2 Dous Dvě
3 Tres Tři
4 Catro čtyři
5 Cinco Pět
6 Seis šest
7 Sete Sedm
8 Oito Osm
9 Nove Devět
10 Dez Deset
11 Once Jedenáct
12 Doce Dvanáct
13 Trece Třináct
14 Catorce čtrnáct
15 Quince Patnáct
16 Dezaseis šestnáct
17 Dezasete Sedmnáct
18 Dezaoito Osmnáct
19 Dezanove Devatenáct
20 Vinte Dvacet
21 Vinte e un Dvacet jedna
22 Vinte e dous Dvacet dva
23 Vinte e tres Dvacet tři
24 Vinte e catro Dvacet čtyři
25 Vintecinco Dvacet pět
26 Vinte e seis Dvacet šest
27 Vintesete Dvacet sedm
28 Vinteoito Dvacet osm
29 Vinte e nove Dvacet devět
30 Trinta Třicet
31 Trinta e un Třicet jedna
32 Trinta e dous Třicet dva
33 Trinta e tres Třicet tři
34 Trinta e catro Třicet čtyři
35 Trinta e cinco Třicet pět
36 Trinta e seis Třicet šest
37 Trinta e sete Třicet sedm
38 Trinta e oito Třicet osm
39 Trinta e nove Třicet devět
40 Corenta Čtyřicet
41 Corenta e un Čtyřicet jedna
42 Corenta e dous Čtyřicet dva
43 Corenta e tres Čtyřicet tři
44 Corenta e catro Čtyřicet čtyři
45 Corenta e cinco Čtyřicet pět
46 Corenta e seis Čtyřicet šest
47 Corenta e sete Čtyřicet sedm
48 Corenta e oito Čtyřicet osm
49 Corenta e nove Čtyřicet devět
50 Cincuenta Padesát
51 Cincuenta e un Padesát jedna
52 Cincuenta e dous Padesát dva
53 Cincuenta e tres Padesát tři
54 Cincuenta e catro Padesát čtyři
55 Cincuenta e cinco Padesát pět
56 Cincuenta e seis Padesát šest
57 Cincuenta e sete Padesát sedm
58 Cincuenta e oito Padesát osm
59 Cincuenta e nove Padesát devět
60 Sesenta Šedesát
61 Sesenta e un Šedesát jedna
62 Sesenta e dous Šedesát dva
63 Sesenta e tres Šedesát tři
64 Sesenta e catro Šedesát čtyři
65 Sesenta e cinco Šedesát pět
66 Sesenta e seis Sixty six
67 Sesenta e sete Šedesát sedm
68 Sesenta e oito Šedesát osm
69 Sesenta e nove Šedesát devět
70 Setenta Sedmdesát
71 Setenta e un Sedmdesát jedna
72 Setenta e dous Sedmdesát dva
73 Setenta e tres Sedmdesát tři
74 Setenta e catro Sedmdesát čtyři
75 Setenta e cinco Sedmdesát pět
76 Setenta e seis Sedmdesát šest
77 Setenta e sete Sedmdesát sedm
78 Setenta e oito Sedmdesát osm
79 Setenta e nove Sedmdesát devět
80 Oitenta Osmdesát
81 Oitenta e un Osmdesát jedna
82 Oitenta e dous Osmdesát dva
83 Oitenta e tres Osmdesát tři
84 Oitenta e catro Osmdesát čtyři
85 Oitenta e cinco Osmdesát pět
86 Oitenta e seis Osmdesát šest
87 Oitenta e sete Osmdesát sedm
88 Oitenta e oito Osmdesát osm
89 Oitenta e nove Osmdesát devět
90 Noventa Devadesát
91 Noventa e un Devadesát jedna
92 Noventa e dous Devadesát dva
93 Noventa e tres Devadesát tři
94 Noventa e catro Devadesát čtyři
95 Noventa e cinco Devadesát pět
96 Noventa e seis Devadesát šest
97 Noventa e sete Devadesát sedm
98 Noventa e oito Devadesát osm
99 Noventa e nove Devadesát devět
100 Cen Sto