Números Finlandés 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Nolla
1 Un Yksi
2 Dous Kaksi
3 Tres Kolme
4 Catro Neljä
5 Cinco Viisi
6 Seis Kuusi
7 Sete Seitsemän
8 Oito Kahdeksan
9 Nove Yhdeksän
10 Dez Kymmenen
11 Once Yksitoista
12 Doce Kaksitoista
13 Trece Kolmetoista
14 Catorce Neljätoista
15 Quince Viisitoista
16 Dezaseis Kuusitoista
17 Dezasete Seitsemäntoista
18 Dezaoito Kahdeksantoista
19 Dezanove Yhdeksäntoista
20 Vinte Kaksikymmentä
21 Vinte e un Kaksikymmentäyksi
22 Vinte e dous Kaksikymmentäkaksi
23 Vinte e tres Kaksikymmentä kolme
24 Vinte e catro Kaksikymmentäneljä
25 Vintecinco Kaksikymmentäviisi
26 Vinte e seis Kaksikymmentä kuusi
27 Vintesete Kaksikymmentä seitsemän
28 Vinteoito Kaksikymmentäkahdeksan
29 Vinte e nove Kaksikymmentä yhdeksän
30 Trinta Kolmekymmentä
31 Trinta e un Kolmekymmentäyksi
32 Trinta e dous Kolmekymmentäkaksi
33 Trinta e tres Kolmekymmentä kolme
34 Trinta e catro Kolmekymmentä neljä
35 Trinta e cinco Kolmekymmentä viisi
36 Trinta e seis Kolmekymmentä kuusi
37 Trinta e sete Kolmekymmentäseitsemän
38 Trinta e oito Kolmekymmentä kahdeksan
39 Trinta e nove Kolmekymmentä yhdeksän
40 Corenta Neljäkymmentä
41 Corenta e un Neljäkymmentä yksi
42 Corenta e dous Neljäkymmentä kaksi
43 Corenta e tres Neljäkymmentä kolme
44 Corenta e catro Neljäkymmentä neljä
45 Corenta e cinco Neljäkymmentäviisi
46 Corenta e seis Neljäkymmentä kuusi
47 Corenta e sete Neljäkymmentä seitsemän
48 Corenta e oito Neljäkymmentä kahdeksan
49 Corenta e nove Neljäkymmentä yhdeksän
50 Cincuenta Viisikymmentä
51 Cincuenta e un Viisikymmentä yksi
52 Cincuenta e dous Viisikymmentä kaksi
53 Cincuenta e tres Viisikymmentä kolme
54 Cincuenta e catro Viisikymmentä neljä
55 Cincuenta e cinco Viisikymmentä viisi
56 Cincuenta e seis Viisikymmentä kuusi
57 Cincuenta e sete Viisikymmentä seitsemän
58 Cincuenta e oito Viisikymmentä kahdeksan
59 Cincuenta e nove Viisikymmentä yhdeksän
60 Sesenta Kuusikymmentä
61 Sesenta e un Kuusikymmentä yksi
62 Sesenta e dous Kuusikymmentä kaksi
63 Sesenta e tres Kuusikymmentäkolme
64 Sesenta e catro Kuusikymmentä neljä
65 Sesenta e cinco Kuusikymmentä viisi
66 Sesenta e seis Kuusikymmentä kuusi
67 Sesenta e sete Kuusikymmentä seitsemän
68 Sesenta e oito Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sesenta e nove Kuusikymmentä yhdeksän
70 Setenta Seitsemänkymmentä
71 Setenta e un Seitsemänkymmentä yksi
72 Setenta e dous Seitsemänkymmentä kaksi
73 Setenta e tres Seitsemänkymmentä kolme
74 Setenta e catro Seitsemänkymmentä neljä
75 Setenta e cinco Seitsemänkymmentä viisi
76 Setenta e seis Seitsemänkymmentä kuusi
77 Setenta e sete Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Setenta e oito Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Setenta e nove Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Oitenta Kahdeksankymmentä
81 Oitenta e un Kahdeksankymmentä yksi
82 Oitenta e dous Kahdeksankymmentä kaksi
83 Oitenta e tres Kahdeksankymmentä kolme
84 Oitenta e catro Kahdeksankymmentä neljä
85 Oitenta e cinco Kahdeksankymmentä viisi
86 Oitenta e seis Kahdeksankymmentä kuusi
87 Oitenta e sete Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Oitenta e oito Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Oitenta e nove Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Noventa Yhdeksänkymmentä
91 Noventa e un Yhdeksänkymmentäyksi
92 Noventa e dous Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Noventa e tres Ninety kolme
94 Noventa e catro Ninety neljä
95 Noventa e cinco Yhdeksänkymmentä viisi
96 Noventa e seis Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Noventa e sete Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Noventa e oito Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Noventa e nove Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Cen Sata